Din resurs för film i länet

Filmpool Jämtland är ett regionalt resurscentrum för film, som sedan 1993 verkar för att stärka film som konstart i länet. Vi samverkar med kommuner, skolor, studieförbund, bygdegårdar, biografer och filmare – med målsättningen att alla människor oavsett bakgrund ska ges samma möjlighet att ta del av eller uttrycka sig med rörlig bild.

Filmproduktion skapar sysselsättning, tillväxt och maximal marknadsföring.
Läs mer om vårt pågående interregprojekt på: www.midnordicfilm.com

Film i skolan

Filmproduktion

Alla barn har rätt att uppleva, analysera och skapa film. Vi bistår med pedagogiska modeller, teknik och mycket annat.

Skapande Skola
Fortbildning & workshops för pedagoger
Filmpedagogpoolen

Vi satsar särskilt på ungas filmskapande och arbetar kontinuerligt för att stärka filmbranschens roll som kreativ näring i vår region.

Vi ger stöd till filmproduktion men producerar inte själva.

Växthusstöd, Teknikstöd
Talangutveckling

Visning

Filmpool Jämtland stöttar biograflivet med rådgivning och visningsdagar. Lokalt publikarbete är viktigt liksom att nya filmer kommer ut även till de små biograferna. Läs mer om biografernas verksamhet under bionytt!

Bionytt
Biografstöd